Obory

Užitá malba

Užitá malba

 

Studium je zaměřeno zejména na praktickou výtvarnou činnost, která se nebrání propojení i s jinými médii, jako například s kresbou, grafikou, prací na PC. Případně rozvedení plošného projevu do trojrozměrného prostoru – objekt, instalace.

Více informací ...
Grafická tvorba

Grafická tvorba

 

Studium v tomto oboru je zacíleno na teoretické a praktické znalosti tradičních grafických technik, typografie a knižní kultury a jejich využití ve „volné“ tvorbě, ale i v oblastech grafiky „užité“. Důležitou součástí náplně výuky jsou praktická cvičení, zaměřená na klasické techniky a grafickou práci s využitím výpočetní techniky. V těchto cvičeních si žáci prohlubují znalosti získané v teoretických předmětech.

Více informací ...
Sochařská tvorba

Sochařská tvorba

 

Vedle „volné“ sochařské (prostorové) tvorby je značná část výuky věnována školení v oblasti kovolijectví (kovotepectví) a štukatérství.

U některých předmětů (např. kresba podle modelu, dějiny umění, anatomie, estetika, cizí jazyk) výuka probíhá pro víc oborů společně.

Více informací ...
Hudebně dramatické umění – Herecká škola

Hudebně dramatické umění – Herecká škola

 

Studium herectví ve Zlíně je unikátní svým propojením s profesionálním divadlem, s Městským divadlem Zlín. Naučí Vás správně mluvit, zpívat a pohybovat se po jevišti. Připraví Vás k samostatné profesionální práci v divadlech, rozhlase, audiovizuálních médiích a v dalších oblastech kultury.

Více informací ...