Uplatnění studentů

82-47-N/04   Hudebně dramatické umění

Možnosti uplatnění absolventa:

Jedná se především o herectví v divadlech, televizích a filmu. Mohou také pracovat jako provozní pracovníci v divadelních institucích, případně jako moderátoři v rozhlase, nebo začít v těchto oblastech samostatně podnikat.

82-41-N/16   Grafická tvorba

Možnosti uplatnění absolventa:

 

 • samostatní tvůrci v oblasti volné a užité grafiky
 • výtvarníci grafického studia, reklamní agentury a umělečtí řemeslníci knihařských dílen
 • tiskaři grafických technik pracující pro profesionální grafiky
 • absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a to zejména příbuzného zaměření

82-41-N/15   Sochařská tvorba

Možnosti uplatnění absolventa:

 

 • pomocníci u restaurátorů
 • dílny uměleckých řemesel
 • samostatné podnikání v uměleckořemeslných dílnách
 • umělecká činnost
 • studium na vysoké škole

82-41-N/14   Užitá malba

Možnosti uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru Užitá malba je připraven pro uplatnění v oblasti náročných realizačních činností zaměřených na výtvarně užitou interiérovou a exteriérovou tvorbu plošného i prostorového charakteru včetně tvorby scénických dekorací.

 

Absolventi nacházejí uplatnění v široké oblasti realizačních činností v dekorativním řešení interiérů a exteriérů, jejich prostorových doplňků, velkoplošných reklam, případně scénických dekorací. Mohou se uplatnit zejména jako:

 

 • samostatní návrháři a realizátoři dekorací a prostorových doplňků interiérů bytových, pracovních a společenských, případně i prostoru exteriéru
 • tvůrci a realizátoři velkoplošných reklam, exteriérových maleb a scénických návrhů a dekorací
 • odborní pracovníci u divadel ve scénografii, ve filmových ateliérech, v reklamních agenturách apod.;
 • vedoucí menších pracovních skupin výtvarníků a uměleckých řemeslníků v dílnách, ateliérech a firmách působících v příslušné oblasti výtvarně užité tvorby

82-41-N/17   Výtvarná fotografie a nová média

Možnosti uplatnění absolventa:

 

 • samostatný tvůrce v oblasti fotografie, filmu a současných elektronických médií
 • fotograf pro obrazové a tiskové agentury, deníky, časopisy
 • tvůrce zakázek pro grafická studia a komunikační agentury
 • možnost navazujícího studia na vysokých školách v daném oboru