Přijímací řízení

Školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení – Výtvarené obory

Informace o přijímacím řízení – Dramatický obor

Přihláška VOŠ ve fromátu .pdf

Obecné informace pro všechny obory

Podmínky

  • PODMÍNKOU k přijetí je maturita a úspěšné vykonání talentové zkoušky.

  • VYSVĚDČENÍ (ověřenou kopii) zašlou uchazeči s přihláškou nebo předloží u talentové zkoušky.

  • POPLATEK K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM činí Kč 200,- a uchazeč o studium tento uhradí na místě před talentovou zkouškou.

Místo konání zkoušek

Zlínská soukromá VOŠ umění,

Dřevnická 1788,

760 01 Zlín

(trolejbusy č. 2, 8, 9 – zastávka Nemocnice, autobus č.33 – zastávka Broučkova nebo vlaková zastávka Zlín-Podvesná).

Konzultace

Konzultace prací s vedoucími oborů vždy po telefonické domluvě (+420 577 143 580) nebo e-mailem (info@skolaumeni.cz).

Bližší informace

telefon: 577 143 580

e-mail: info@skolaumeni.cz nebo sekretariat@skolaumeni.cz

Výtvarné obory

Termín zkoušek
Pondělí 15. června 2020

(náhradní doplňovací zkoušky: pondělí 24. srpna 2020). Do jednotlivých výtvarných oborů bude přijato 6 – 8 studentů.

Rozvrh talentových zkoušek

8.30 – 9.00 hod.

prezence, poplatek k přij.řízení, odevzdání domácích prací (kresby, malby, grafiky, drobné plastiky a prostorové práce, fotodokumentace rozměrnějších prací či realizací)

9.00 – 11.25 hod.

kresba podle modelu

11.25 – 12.00 hod.

přestávka

12.00 – 14.25 hod.

zpracování zadaného tématu volnou technikou (zadání dle jednotlivých oborů)

14.30 – 17.00 hod.

pohovor (okruhy: dějiny umění, současné výstavy a všeobecný kulturní přehled, otázky k pracem, motivace ke studiu)

Pomůcky

Všichni uchazeči – výkresy A2 – A1, lepicí páska, tužky, uhly, rudky, tuš a pera, guma, fixativ a fixírka, dle oborů – malířské potřeby nebo sochařské potřeby pro modelování.

Informace o přijímacím řízení – Výtvarené obory

Herectví – obor Hudebně dramatické umění

Termín zkoušek
Neděle 14. června 2020 v 10.00 hod.

v prostorách školy. Přihlášky můžete posílat do konce května. (Náhradní doplňovací přijímací zkoušky : neděle 23. srpna 2020 v 10:00 tamtéž, přihlášky do 16. srpna).

S přihláškou zašle uchazeč:

  • jednu fotografii
  • vlastní životopis, který sám nadiktuje na audiokazetu nebo CD (max. 5 min.)
  • čerstvou zprávu o foniatrickém vyšetření (jeden měsíc).

Obsah přijímacího řízení

Každý uchazeč si připraví:

  • dvě básně
  • dva monology
  • dvě písně (z toho alespoň jednu národní).

Výběr by měl vycházet z typu, založení a mentality uchazeče. Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluvního projevu,hudebního sluchu a hlasu, pohybu (notové podklady k písním a cvičební úbor s sebou), herectví, všeobecného kulturního přehledu a znalostech v hudebně dramatickém umění.

Pomůcky

Cvičební úbor, notové podklady k písním.

Informace o přijímacím řízení – Dramatický obor

Přihláška VOŠ ve fromátu .pdf