Přijímací řízení

Školní rok 2020/2021

!!! POZOR ZMĚNY !!!

1) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK JSOU POSUNUTY. VIZ. NÍŽE.
2) PŘIHLÁŠKY NA 2. KOLO PŘIJÍMÁME JIŽ NYNÍ.
3) Přijímáme do října 2020.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení – Výtvarené obory

Informace o přijímacím řízení – Dramatický obor

Přihláška VOŠ ve fromátu .pdf

Obecné informace pro všechny obory

Podmínky

  • PODMÍNKOU k přijetí je maturita a úspěšné vykonání talentové zkoušky.

  • VYSVĚDČENÍ (ověřenou kopii) zašlou uchazeči s přihláškou nebo předloží u talentové zkoušky.

  • POPLATEK K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM činí Kč 200,- a uchazeč o studium tento uhradí na místě před talentovou zkouškou.

Místo konání zkoušek

Zlínská soukromá VOŠ umění,

Dřevnická 1788,

760 01 Zlín

(trolejbusy č. 2, 8, 9 – zastávka Nemocnice, autobus č.33 – zastávka Broučkova nebo vlaková zastávka Zlín-Podvesná).

Konzultace

Konzultace prací s vedoucími oborů vždy po telefonické domluvě (+420 577 143 580) nebo e-mailem (info@skolaumeni.cz).

Bližší informace

telefon: 577 143 580

e-mail: info@skolaumeni.cz nebo sekretariat@skolaumeni.cz

Výtvarné obory

Termín zkoušek
23. října 2020

Do jednotlivých výtvarných oborů bude přijato 6 – 8 studentů.

Rozvrh talentových zkoušek

8.30 – 9.00 hod.

prezence, poplatek k přij.řízení, odevzdání domácích prací (kresby, malby, grafiky, drobné plastiky a prostorové práce, fotodokumentace rozměrnějších prací či realizací)

9.00 – 11.25 hod.

kresba podle modelu

11.25 – 12.00 hod.

přestávka

12.00 – 14.25 hod.

zpracování zadaného tématu volnou technikou (zadání dle jednotlivých oborů)

14.30 – 17.00 hod.

pohovor (okruhy: dějiny umění, současné výstavy a všeobecný kulturní přehled, otázky k pracem, motivace ke studiu)

Pomůcky

Všichni uchazeči – výkresy A2 – A1, lepicí páska, tužky, uhly, rudky, tuš a pera, guma, fixativ a fixírka, dle oborů – malířské potřeby nebo sochařské potřeby pro modelování.

Informace o přijímacím řízení – Výtvarené obory

Herectví – obor Hudebně dramatické umění

Termín zkoušek
Neděle 28. června 2020 v 10.00 hod.

v prostorách školy. Přihlášky můžete posílat do konce května. (Náhradní doplňovací přijímací zkoušky : neděle 23. srpna 2020 v 10:00 tamtéž, přihlášky do 16. srpna).

S přihláškou zašle uchazeč:

  • jednu fotografii
  • vlastní životopis, který osobně namluví a audionahrávku pošle elektronicky na adresu vedoucího dramatického oboru: hlousek@skolaumeni.cz
  • čerstvou zprávu o foniatrickém vyšetření (jeden měsíc).

Obsah přijímacího řízení

Každý uchazeč si připraví:

  • dvě básně
  • dva monology
  • dvě písně (z toho alespoň jednu národní).

Výběr by měl vycházet z typu, založení a mentality uchazeče. Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluvního projevu,hudebního sluchu a hlasu, pohybu (notové podklady k písním a cvičební úbor s sebou), herectví, všeobecného kulturního přehledu a znalostech v hudebně dramatickém umění.

Pomůcky

Cvičební úbor, notové podklady k písním.

Informace o přijímacím řízení – Dramatický obor

Přihláška VOŠ ve fromátu .pdf