Mgr. Ivo Sedláček

ivo_sedlacek_n

Mgr. Ivo Sedláček

ředitel školy

 

Narodil se v r.1961 v Brně, v letech 1976 až 1980 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, v letech 1981-1986 katedru výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě brněnské univerzity.

 

Věnuje se malbě, kresbě a tvorbě objektů. Samostatně vystavuje od roku 1984 (více jak 35 samostatných výstav), kolektivních výstav doma i v zahraničí (např. v Německu, Itálii, Belgii, USA či Japonsku) se účastní od roku 1978.V 80.letech se podílel na koncipování a realizaci samizdatových autorských výtvarných knih (s J.Daňkem a B.Rozbořilem) a privátních akcích (např. Poslední oběd-1987 nebo Otevírání muzea I.S. v Žabčicích roku 1988). V letech 1986 až 1998 byl kurátorem výstav současného umění ve Státní galerii ve Zlíně a tamtéž spoluzakladatelem (od roku 1992) kulturního periodika PROSTOR Zlín, kde doposud působí jako výtvarný publicista a zástupce šéfredaktora. Od roku je 1999 členem akvizičního sboru pro nákup uměleckých děl do sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. V letech 2008 -2013 vedl výuku na Fakultě umění Ostravské univerzity v detašovaném „Ateliéru kresby“ ve Zlíně. Člen Umělecké rady ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (od 2008).

 

V roce 1994 byl spoluzakladatelem výtvarného ateliéru Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, kde působí jako výtvarný pedagog a od roku 1998 zastává i funkci ředitele. Zastoupen ve sbírkách KGVU ve Zlíně, České pojišťovny, Muzea města Brna a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Žije a pracuje ve Zlíně.

 

Kontakt: sedlacek@skolaumeni.cz

 

Kresby z let 1982 – 85, dřívko, tuš, papír, cca 150 x 210 mm

Pohled do výstavy, obrazy z let 1988 – 1989, akryl, koženka, 145 x 145 cm

bez názvu, 1990, akryl, plátno, 184 x 129 cm

bez názvu, 1991, akryl, plátno, 174 x 128 cm

V Prostoru, 2000 – 2004, akryl, lepenka, cca A4 – A3