Herecký ateliér I.

Herecký ateliér

MgA. Zdeňka Lambora

a MgA. Marie Vojtěchové

 

Herectví je cesta, kterou každý prochází osobitě a specificky. Na této cestě doprovázíme studenty v pojmenování jejich silných a slabých stránek, k přijetí sebe sama a k nalézání prostředků k osobnostnímu herectví. Pomáháme jim v rozvíjení a proměňování těchto vlastností v umění, o které se v náročném hereckém povolání budou moci opřít.

 

Herecká tvorba našeho ateliéru se opírá převážně o pedagogickou metodu Prof. Niky Brettschneiderové a o naše vlastní zkušenosti jak ze studií, tak z profesionální praxe činoherního herectví.

 

V zimním semestru prvního ročníku vedeme studenty k rozvíjení jejich hereckých předpokladů a k uvědomění, že slovo je vyjádřením myšlení herce a hercovo tělo je odrazem tohoto myšlení a mnohdy reaguje dřív, než přijde slovo. Věnujeme se principu akce-reakce, kdy každá akce partnera vyvolává hercovu reakci. Hlavním obsahem hodin prvního semestru jsou herecká cvičení a improvizace.

 

V letním semestru prvního ročníku zachycujeme z improvizací situace, rozvíjíme první náznaky charakterů postav, vedeme studenty k nacházení motivací a fixování hereckého jednání.

 

V zimním semestru druhého ročníku pracujeme na dialozích z ověřených dramatických textů a zaměřujeme se na vytvoření divadelní postavy.

 

Obsahem letního semestru druhého ročníku je zkoušení první absolventské inscenace pod vedením hereckého pedagoga, větší zaměření k analýze textu, prohloubení práce na vytvoření divadelní postavy a společné hledání žánru a finálního tvaru inscenace.

 

V absolventském ročníku studenti vytvářejí absolventské inscenace pod vedením profesionálních režisérů, které jsou pak pravidelně uváděny v prostorech Městského divadla ve Zlíně.

 

V průběhu celého studia dostávají studenti možnost podílet se na vzniku inscenací Městského divadla Zlín.