MgA. Silvie Kudelová Dis.

kudelova

MgA. Silvie Kudelová Dis.

jevištní pohyb

 

Studovala na ZSVOŠU Hudebně-dramatický obor, pokračovala na JAMU v Brně oborem Fyzické divadlo a navazujícím magisterským oborem Taneční a pohybové divadlo a výchova.

 

Věnuje se autorské tvorbě založené na pohybu a hlasu, vytvořila několik autorských inscenací a performancí, z poslední doby můžeme uvést například Rabbuni (2020), Iona (2022), Vrabci (2023).

 

Vedla několik pohybových a hlasových kurzů pro veřejnost, například S Hlasem (2020-2023), Singing Body (2020), Zpřítomnění gesta v tanci (2021-2022). V letech 2016-2017 vyučovala na JAMU v Brně Hlasovou průpravu spojenou s pohybem. Od roku 2022 vyučuje na ZSVOŠU předmět Jevištní pohyb.

 

Zajímá se o gesto, o způsob jeho utváření a jeho působení. Gesto běžného charakteru i gesto vědomé a vědomě tvořící.

 

Od roku 2021 se věnuje Eurytmii, od roku 2023 tento obor studuje v Benátské Eurytmické škole EUVE. V roce 2023 také nastoupila studia metody Special Dynamics.