Často kladené otázky

Jsem starší. Mohu si podat přihlášku na Vaši školu?

Ano, věk nerozhoduje. Je ale nutné mít vzdělání ukončené maturitní zkouškou a následně uspět u přijímacího řízení a u talentových zkoušek.

Som slovenskej národnosti a mám záujem o štúdium na vašej škole, je to možné?

Ano na naší škole studují i studenti ze Slovenské republiky.

Mám zájem navštívit Vaši školu. Kdy probíhají dny otevřených dveří nebo konzultace?

Den otevřených dveří, jako takový, nemáme, ale máte možnost dohodnou si návštěvu naší školy a konzultaci  s vedoucím daného oboru na základě domluvy termínu na  tel.: +420 577 143 580 nebo e-mailem na info@skolaumeni.cz

Mám možnost studovat na Vaší škole dálkově?

Naše škola poskytuje ve všech oborech jen denní studium.