Školné

Významnou novinkou je snížení výše školného: díky ekonomické situaci přistupujeme ke snížení měsíčního školného pro školní rok 2021/2022 z CZK 2.500,- na částku CZK 1.500,-  tj. 15.000,-Kč za rok. (září-červen, o prázdninách se školné neplatí). Jednorázové zápisné v 1. ročníku je Kč 1 200,-.

Další náklady u výtvarných oborů na ubytování a cestu například na „kurzy tvorby v přírodě“ (5x za studium vždy v pracovní týden) či „vzdělávací zájezd“ (vždy jeden za rok, v minulosti např. Vídeň, Drážďany a Berlín, Mnichov či Benátky) nebo výstavy s výkladem v Krajské galerii Zlín hradí plně škola. U hereckého oboru hradí škola například seznamovací pobyt v 1.ročníku-tzv. „ladění“ nebo vstupy na divadelní festivaly, jako v minulosti například týdenní přehlídku našich a slovenských divadel nazvanou „Setkání – stretnutie“ pořádanou každoročně Městským divadlem Zlín.

Školné na tři roky studia stanovuje „Smlouva o výuce“ a po jejím podpisu ho nelze navyšovat.