Historie

V kulturních dějinách města Zlína představovalo významnou kapitolu výtvarné umění a s ním těsně související výtvarné školství. Od 30. let tyto dějiny reprezentovaly Zlínské salony, Filmové ateliéry a v neposlední řadě Škola umění /od r. 1939/, která byla také pod patronací firmy Baťa. Z absolventů Školy umění se mnozí později výrazně zapsali v kontextu našeho výtvarného umění /např. V. Chad, Č. Kafka, V. Vašíček a další/.

 

V souvislosti s „přeměnou“ Zlína na Gottwaldov byla Škola umění přemístěna do Uherského Hradiště /1952/. Po roce 1989 však sílil tlak části kulturní veřejnosti a představitelů města Zlína k obnovení této tradice a vyústil v založení Zlínské školy umění v roce 1994.

 

Přítomnost školy je dána potřebami zlínského regionu v oblasti vzdělávání v uměleckých oborech /a humanitně zaměřených oborech vůbec/, které tvoří ve Zlíně protiváhu široce rozvinutému odbornému školství především technickému a ekonomickému. Spádovou oblastí přitom není jenom vlastní zlínský region, ale celá oblast jihovýchodní i severní Moravy. Podobný typ vyšší odborné školy, která se zabývá takto zaměřenou výtvarnou a dramatickou tvorbou v tomto regionu chyběl, přičemž zřejmá je možnost poskytnutí vzdělání absolventům nedalekých středních uměleckoprůmyslových škol /Uherské Hradiště, Hodonín, Brno, Ostrava/ a i talentovaným zájemcům z jiných středních škol, ale také častým uchazečům o studium ze Slovenské republiky.

 

Od roku 2008 probíhá v prostorách VOŠ i výuka bakalářů Fakulty umění Ostravské univerzity dle akreditovaných studijních plánů této vysoké školy, ale v detašovaném pracovišti ve Zlíně v ateliérech naší školy a za asistence našich pedagogů. Jedná se o tříleté studium v oborech Kresba, Grafika-volná, Grafika-užitá a Malba, s tím, že po ukončení bakalářského studia mají talentovaní studenti možnost ucházet se a pokračovat v dalším magisterském studiu v Ostravě. Mnoho studentů či absolventů VOŠ již studuje v bakalářském studijním programu a naopak nepřijatí studenti na VŠ mají možnost studia VOŠ a tím i další přípravy ke zkouškám na vysoké školy. Tato možnost studovat u nás ve Zlíně Fakultu umění Ostravské univerzity bude ve školním roce 2012/2013 ukončena, důvodem je snižování počtu studentů v bakalářských studijních programech na vysokých školách a s tím související snížení dotací pro vysoké školy.