Výtvarná fotografie a nová média

Výtvarná fotografie a nová média

 

Studium oboru Výtvarná fotografie a nová média připravuje studenty k samostatné tvůrčí práci, ke spolupráci s grafickými studii, redakcemi novin a časopisů či práci v oblasti volné a užité fotografie. Odborná a praktická příprava poskytuje možnost v pokračování studia na vysoké škole.

 

Studenti jsou vedeni především k rozvíjení tvůrčích postupů a předpokladů pro pozdější uplatnění v oboru. Současně získávají teoretický základ v předmětech dějiny fotografie, technologie a kurátorství. Studium také poskytuje možnost výuky jednoho cizího jazyka.

 

V praktických předmětech je hlavní důraz kladen na praktická oborová cvičení, zvládnutí tvůrčích a technologických postupů směrem k získání osobitého autorského rukopisu a schopnosti samostatné tvůrčí práce.

 

Absolventi třetího ročníku studia získají titul „DiS“ (diplomovaný specialista)