Připravujeme otevření nového oboru – Výtvarná fotografie a nová média

Připravujeme otevření nového oboru – Výtvarná fotografie a nová média

Konzultace prací uchazečů po telefonické domluvě nebo mailem: duse.tm@gmail.com

 

Profil oboru Výtvarná fotografie a nová média (kód programu: 82-41-N/17)
Studium oboru Výtvarná fotografie a nová média připravuje studenty k samostatné tvůrčí práci, ke spolupráci s grafickými studii, redakcemi novin a časopisů či práci v oblasti volné a užité fotografie. Odborná a praktická příprava poskytuje možnost v pokračování studia na vysoké škole.
Studenti jsou vedeni především k rozvíjení tvůrčích postupů a předpokladů pro pozdější uplatnění v oboru. Současně získávají teoretický základ v předmětech dějiny fotografie, technologie a kurátorství. Studium také poskytuje možnost výuky jednoho cizího jazyka.
V praktických předmětech je hlavní důraz kladen na praktická oborová cvičení, zvládnutí tvůrčích a technologických postupů směrem k získání osobitého autorského rukopisu a schopnosti samostatné tvůrčí práce.
Absolventi třetího ročníku studia získají titul „DiS“ (diplomovaný specialista)

 

Obsah přijímacího řízení
8.30-9.00 hodin prezentace a zápisné (200,- Kč) v budově školy,
ul. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín (mapa a kontakty jsou na webu školy)

 

Uchazeč o studium si připraví:
-6 až 10 ks fotografií, jako ukázku dosavadní práce
-4 ks fotografií jako ilustrace libovolného textu (beletrie, básnická sbírka).
Předložené fotografie mohou být libovolného formátu a adjustace. Fotografie budou řádně podepsány.
V druhé části přijímacího řízení uchazeči v daném časovém úseku budou fotografovat na zadané téma. Je proto nutné mít k dispozici fotoaparát, popř. notebook pro adekvátní prezentaci před komisí během pohovoru.

Předpokládané ukončení mezi 15. – 16. hodinou.